Raymonde Conter-Klein
77, Péiteng
Raymonde Conter-Klein

77 Joer
Péiteng

2. Schäffen vun der Gemeng Péiteng