Eise Wahlprogramm 2017

D’ CSV fir d’Gemeng Péiteng.

Zënter elo uechtzéng Joer leet Är CSV-Equipe zum Deel eleng an zum Deel mat hirem Koalitiounspartner, d’politesch Prioritéiten an den Uertschafte Péiteng, Rodange a Rolleng fest. Villes ass an deene Joren realiséiert ginn. 265 Milliounen € sinn an där Zäit an de Beräicher Schoul, Kannerbetreiung, Sport, Kultur, Drëtten Alter, Gemengeverwaltung, Ëmwelt, Stroosseninfrastrukturen, Waasserversuergung, Ofwaasserentsuergung, Parkanlagen,… investéiert ginn, an zur gläicher Zäit ass d’Gemengeschold wesentlech reduzéiert ginn.

Eng Rei vu Projeten mussen iwwer dës Mandatsperiod ewech nach fäerdeg gestallt ginn, anerer sinn an der Planung a stinn kuerz virum Ufank vun der Realisatiounsphase an nach anerer sinn an der Ausaarbechtung. Déi aktuell Finanzlag vun der Gemeng erlaabt eis all dës Projete, zum Wuel vun alle Bierger aus eiser Gemeng, ze realiséieren.

Är dynamesch CSF-Equipe ass prett mat Iech dësen Challenge an de nächste 6 Joer unzegoen!

Hei fann dir eise Wahlprogramm als Download