Aus dem Gemengerot

Interventioun vum Buergermeeschter am Gemengerot den 13.10.2014

Hei ass d’Interventioun vum Buergermeeschter Pierre MELLINA:   Dir Dammen, Dir Hären, An der leschter Gemengerotssitzung hat de Schäfferot Iech informéiert, dass hien een oppene Bréif un de Minister François Bausch geschriwwen huet, fir hien op eng extrem kritesch Verkéierssituatioun op der Route Nationale N5 hinzeweisen, déi sech nach wesentlech verschlechtere wärt duerch een Arrêté vum neie ...

Weider liesen