Pressecommuniqué: Kee Schwammsport fir vill Schoulkanner zu Péiteng

Rentrée scolaire 2015 – 2016 zu Péiteng:

Den Educatiounsministère verseet komplett: Kee Schwammsport fir vill Schoulkanner zu Péiteng!

An der Sëtzung vun dësem 21. September beschäftegt sech de Péitenger Gemengerot op Ufro vun zwee CSV-Konseilljeeën (Josette Conzemius-Holcher a Carlo Gira), mat der inakzeptabeler Situatioun, dass am Enseignement fondamental zu Péiteng de Schwammsport a 24 Klassen ausfält. (méi…)

Een exzellent Finanzresultat 2014 an der Gemeng Péiteng !

Den 30. Abrëll sinn d’Konten vum Joer 2014 arrêtéiert ginn. Si enthalen am Total Recetten vun 71,4 Milliounen € an Depensen vun 66,7 Milliounen €, dat heescht si schléissen mat engem Total Boni vun 4,67 Milliounen € of.

De Report um Enn vum Exercice 2014, klëmmt deemno ëm 90 % vun 5,1 Milliounen € Enn 2013, op 9,7 Milliounen €, ee Report, deen op d’Joer 2015 iwwerdroe gëtt.

(méi…)